Taq:

Bufas Vet

  • Tərkibi: Butafosfan 100mq, Vitamin B12 0.05 mq. Farmokoloji qrupu: Vitaminlər. Nə üçündür: Bufas Vet Preparat iri buynuzlu heyvanlarda, atlarda, qoyun və keçilerdə, donuzlarda, it və pişiklərdə maddələr mübadiləsində vitamin B12…