yazar

admin

 • Tərkibi: Butafosfan 100mq, Vitamin B12 0.05 mq. Farmokoloji qrupu: Vitaminlər. Nə üçündür: Bufas Vet Preparat iri buynuzlu heyvanlarda, atlarda, qoyun və keçilerdə, donuzlarda, it və pişiklərdə maddələr mübadiləsində vitamin B12…

 • Tərkibi: Gentamicin sulfate (100qramda 10.0 qr) Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: Genta Vet Preparat quşlarda Gentamisinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədə-bağırsaq, yuxarı tənəffüs yollarının və sidik-tənəsül orqanlarının bakterial infeksiyalarının…

 • Tərkibi: Erythromycin thiocyanate-2Oq, Colistin Sulphate- 8 q. Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: Eritro Vet Preparatın tərkibindəki fəal təsiredici maddələrə həssas olan amillər tərəfindən törədilən xəstəliklərin müalicə və profilaktikası məqsədi ilə…

 • Tərkibi: Gentamicin sulfate 1ml-də 10 mq. Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: Genta Vet Preparat iri buynuzlu heyvanlar, qoyun, keçi, donuz, cücə, it və pişiklərdə gentamitsinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən…

 • Tərkibi: Vitamin A-5 000 000 BV, Vitamin D3-2 q, Vitamin B1-1 q, Vitamin B2-2.5 q, Vitamin B6-1 q, Vitamin C-2 q, Vitamin E-4 q, Vitamin K3-250 mq. Farmokoloji qrupu: Vitaminlər.…

 • Tərkibi: Askorbin turşusu (100qramda 20 qram) Farmokoloji qrupu: Vitaminlər. Nə üçündür: Vitamin C Preparat quşlarda orqanizmin müqavimətini artırmaq, peyvəndləmə, dimdikləmə, nəqledilm, rasion, yer, hava dəyişgənliyi və sair mənfi faktorların təsirləri…

 • Tərkibi: Vitamin A-2.5 q, Vitamin D3- 0.5 q, Vitamin B1-3.5 q, Vitamin B2-4,0 q, Vitamin B6- 1,0 q, Vitamin B12- 50 mq, Vitamin C 2,0 q, Vitamin E- 3.75 mq,…

 • Preparatlar

  Vitacomb VET

  admin

  Tərkibi: Vitamin A-3000 BV, Vitamin D3-2000 BV, Vitamin E-4 mq, Vitamin B1-10 mq, Vitamin B2-1 mq, Vitamin B6-5 mq, (Nikotinamid)Vitamin B3-12,5 mq, (D-pantenol) Vitamin B5-10 mq, Vitamin B12-10 mq, (D-biotin)…

 • Tərkibi: Albendazol -3 qr, Oksiklozanid 6 qr Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə) Nə üçündür: Alben Zanid Preparat quş, at, iri və xırda buynuzlu heyvanlarda, donuz, it və pişiklərdə filtrasiya, teneziya və…

 • Tərkibi: Doksisiklin. Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: Doksi VET Preparat quşlarda və donuzlarda qrammüsbət və qrammənfi mikroorqanizmlər (salmonelyoz, pasterellyoz və respirato xəstəliklər) və mikoplazmalar tərəfindən törədilən xəstəliklərin müalicə və profilaktikası…

Yeni Paylaşımlar