Genta Vet 10% oral poroşok

admin

Tərkibi:
Gentamicin sulfate (100qramda 10.0 qr)
Farmokoloji qrupu:
Antibiotiklər.
Nə üçündür:
Genta Vet Preparat quşlarda Gentamisinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədə-bağırsaq, yuxarı tənəffüs yollarının və sidik-tənəsül orqanlarının bakterial infeksiyalarının müalicəsi və ikincili infeksiyalara qarşı tətbiq edilir.
Dozalanması:
Müalicə məqsədi ilə quşlarda 1,0 g preparat 1 litr içməli suya qarışdırılaraq 3- 5 gün içirdilir. Dərmanlı su hər gün təzə və quşların içə biləcəyi miqdarda hazırlanır.
Əks göstərişlər:
Yumurtlayan toyuqlarda tətbiq edilmir. Sefalosporinlərlə birgə tətbiq etdikdə nefrotoksiki təsirlidir.
Gözləmə vaxtı:
Ət üçün 28 sutka.
Qablaşdırma forması:
Plastik qablarda 100 qram.

Digər preparatlar