Taq:

Genta Vet

  • Tərkibi: Gentamicin sulfate (100qramda 10.0 qr) Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: Genta Vet Preparat quşlarda Gentamisinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədə-bağırsaq, yuxarı tənəffüs yollarının və sidik-tənəsül orqanlarının bakterial infeksiyalarının…

  • Tərkibi: Gentamicin sulfate 1ml-də 10 mq. Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: Genta Vet Preparat iri buynuzlu heyvanlar, qoyun, keçi, donuz, cücə, it və pişiklərdə gentamitsinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən…