Taq:

STREP VET

  • Tərkibi: Penisillin 200mq + Streptomisin 250mq Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: STREP VET Preparatı qrammüsbət və qrammənfi bakteriyalara qarşı təsirlidir, o heyvanlarda penisillin və streptomisinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən…