Taq:

STREPTOSİL VET

  • Tərkibi: Streptomisin HCL 1.0(64000 TV) Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: STREPTOSİL VET  Preparat kənd təsərrüfatı heyvanlarında, xəzdərili heyvanlarda və itlərdə leptospiroz, ödem xəstəliyi, donuzlarda qızıl yel, kampilobakterioz və iri buynuzlu…