Taq:

30%

  • Tərkibi: Tilmikosin fosfat. Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: MİCASİN Preparat heyvanlarda tilmikosinə həssas olan mikroorqanizmlər (Actinobacillus, Pasteurella, Mycoplasma) tərəfindən törədilən tənəffüs yolu xəstəliklərin müalicəsi və ikincili infeksiyalara qarşı tətbiq edilir.…