Taq:

Alben Zanid

  • Tərkibi: Albendazol -3 qr, Oksiklozanid 6 qr Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə) Nə üçündür: Alben Zanid Preparat quş, at, iri və xırda buynuzlu heyvanlarda, donuz, it və pişiklərdə filtrasiya, teneziya və…