Taq:

Doxi

  • Tərkibi: Doksisiklin. Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: Doksi VET Preparat quşlarda və donuzlarda qrammüsbət və qrammənfi mikroorqanizmlər (salmonelyoz, pasterellyoz və respirato xəstəliklər) və mikoplazmalar tərəfindən törədilən xəstəliklərin müalicə və profilaktikası…