Taq:

PANA VET 22.2%

  • Tərkibi: Fenbendazol. (100 qramda 22.2qr) Nə üçündür: Pana Vet 22.2 %  iri və xırda buynuzlu heyvanlarda (İBH, XBH), keçilərdə hemonxoz, nematodiroz, xabertioz, bunostomoz, ezofaqostomoz, ostertagioz, trixostrongilyoz, kuperioz, trixosefalyoz, strongiloidoz, diktiokaulyoz,…