Taq:

PENİCİL VET

  • Tərkibi: Penisillin Natrium Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: PENİCİL VET Preparat kənd təsərrüfatı heyvanlarında, xəzdərili heyvanlarda və itlərdə pasterelyozun, bronxopnevmoniyanın, sidik tənəsssül sistemi xəstəliklərinin, mastitlərin, nekrobakteriozun, streptokok septisemiyastntn, stafilokokkozun, aktinomikozun,…