Taq:

QELMİ VET

  • Tərkibi:  Albendazol- 200mq, Oxyclosanide- 70 mq. Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə Nə üçündür: QELMİ VET Preparat (iBH, XBH), keçilərdə hemonxoz, nematodiroz, xabertioz, bunostomoz, ezofaqostomoz, ostertagioz, trixostrongilyoz, kuperioz, trixosefalyoz, strongiloidoz, diktiokaulyoz, protostrongilyoz,…