QELMİ VET

admin

Tərkibi:  Albendazol- 200mq, Oxyclosanide- 70 mq.

Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə
Nə üçündür:
QELMİ VET Preparat (iBH, XBH), keçilərdə hemonxoz, nematodiroz, xabertioz, bunostomoz, ezofaqostomoz, ostertagioz, trixostrongilyoz, kuperioz, trixosefalyoz, strongiloidoz, diktiokaulyoz, protostrongilyoz, mullerioz, moniezioz, tizaniezioz, avitellinoz və xasstilezeoz invaziyalarının müalicəsi məqsədi ilə tətbiq edilir.İtlərdə toksokaroz, toksaskaridoz, ankilostomoz, unsinarioz və trixosefalyozu müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilir.
Dozalanması:
Preparat yem normasının yarısı ilə 1 dəfə verilir. Qaramal, (ostertagioz zamanı), hər 100kq diri kütləsinə 7,5 q preparat; (digər növ nematodoz və sestodozlar zamanı) onların hər 100kq diri kütləsine 3,75 q preparat ; (fassiolyoz və dikroselyoz zamanı) onların hər 100kq diri kütləsinə 10 q preparat; Qoyun və keçilərə, (nematodoz və sestodozlar zamanı, protostrongilidlərdən başqa) onların hər 1OOkq diri kütləsinə 2,5 q preparat ; (fassiolyoz, dikroselyoz, parafistomoz və protostrongilidlər zamanı) onların hər 100kq diri kütləsinə 10 q preparat hesabı ilə dozalaşdırılır;
Əks göstərişlər:
İnfeksion xəstəliklərlə xəstə heyvanlarda və zəif üzgün heyvanlarda da tətbiqi qadağandır.
Gözləmə vaxtı: Ət üçün 28 sutka
Qablaşdırma forması: 1kq plastik qab

Digər preparatlar