Taq:

SPEKTILO VET

  • Tərkibi: Tylosin tartrate- 50 mq, Spectinomycin HCI- 30 mq Farmok oloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: SPEKTILO VET Preparatı iri buynuzlu heyvanlarda (İBH), qoyun, keçi, donuz, it, pişik və toyuqlarda tylozin…