Taq:

FARMAZIN

  • Tərkibi: Tilozin Tartrat Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: FARMAZİN Preparat iribuyznulu heyvanlarda, donuz, it və pişiklərdə tilozinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədd bağırsaq və tənəffüs yollarının, sidik tənəsül orqanlarının…

  • Tərkibi: Tilozin Tartrat Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: FARMAZIN Preparat iribuyznulu heyvanlarda, donuz, it və pişiklərdə tilozinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədd-bağırsaq və tənəffüs yollarının, sidik tənəsül orqanlarının infeksiyalarının…