FARMAZIN

admin

Tərkibi:
Tilozin Tartrat

Farmokoloji qrupu:
Antibiotiklər.
Nə üçündür:
FARMAZIN Preparat iribuyznulu heyvanlarda, donuz, it və pişiklərdə tilozinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədd-bağırsaq və tənəffüs yollarının, sidik tənəsül orqanlarının infeksiyalarının müalicəsi məqsədi ilə tətbiq edilir, donuzlarda enzootik pnevmoniyanın, artritlərin, dizenteriyanın, atrofik rinitin, inəklərdə mastitlərin, metritlərin müalicəsi
və həm də virus xəstəlikləri zamanı ikincili infeksiyaların profilaktikası məqsədi ilə tətbiq edilir.
Dozalanması:
Farmazin Vet 2O% -li inyeksiya məhlulu əzələdaxilinə, 3-5 gün ərzində müalicə aparılmaqla gündə 1 dəfə tətbiq edilir. Dozalaşdırma aşağıdakı qayda ilə aparılır:

İri buynuzlu heyvanlara, donuz və quşlara hər 15-40 kq diri kütləyə 1,0 ml preparat hesabı ilə; İt və pişiklərdə hər 18-25 kq diri kütləyə 1,0 ml preparat hesabı ilə;
Əks göstərişlər:
Venadaxili və preparata atlarda yuksək fərdi həssas oldugu üçün tətbiqi əks göstərişdi.
Gözləmə vaxtı: Donuzlar 14 sutka, İri buynuzlu heyvanlar 21 sutka
Qablaşdırma forması: 50 və 100 ml şüşə flakonda.

Digər preparatlar