FARMAZİN

admin

Tərkibi:
Tilozin Tartrat

Farmokoloji qrupu:
Antibiotiklər.
Nə üçündür:
FARMAZİN Preparat iribuyznulu heyvanlarda, donuz, it və pişiklərdə tilozinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədd bağırsaq və tənəffüs yollarının, sidik tənəsül orqanlarının infeksiyalarının müalicəsi məqsədi ilə tətbiq edilir, donuzlarda enzootik pnevmoniyanın, artritlərin, dizenteriyanın, atrofik rinitin, inəklərdə mastitlərin, metritlərin müalicəsi və həm də virus xəstəlikləri zamanı ikincili infeksiyaların profilaktikası məqsədi ilə tətbiq edilir.
Dozalanması:
Donuzlar, iribuynuzu heyvanlar ve quşlar hər 4-10 kq diri kütləsinə 1 ml preparat hesabı ilə dozalaşdırılaraq inyeksiya edilir.
İt ve pişiklərə hər 4.5-6.25 kq diri kutləsinə 1 ml preparat hesabı ilə dozalaşdırılaraq inyeksiya edilir
Əks göstərişlər:
Venadaxili və preparata atlarda yuksək fərdi həssas oldugu üçün tətbiqi əks göstərişdi.
Gözləmə vaxtı: Donuzlar 14 sutka, İri buynuzlu heyvanlar 21 sutka
Qablaşdırma forması: 50 və 100 ml şüşə flakonda.

Digər preparatlar