CLOZAN VET 10%

inyeksiya üçün məhlul

admin

Tərkibi:
Klozantel 1 ml-də 100 mq
Farmokoloji qrupu:
Antiparazitar ( qurd əleyhinə)
Nə üçündür:
CLOZAN VET Preparat iri buynuzlu heyvanlarda (iBH), qoyun və keçilərdə parazitlərə qarşı müalicə və profilaktika məqsədi ilə tətbiq edilir. İBH-də hemonxoz, ezofoqostomoz, bunostomoz, trixostromgilyoz, ostertagioz, fassilyoz ve hipodermatozlara qarşı, qoyun və keçilərdə hemonxoz, nematidiroz, trixostrongilyoz, xabertioz, bu nostomoz, ezofaqostomoz, fassiolyoz ve estroza qarşı mədə- bağırsaq və ağciyər nematodlara ve dəri parazitlərinə qarşı.
Dozalanması:
İBH-də hər kq diri kütləsinə 0.025-0.05 ml (klozantel 2.5-5 mq)
Qoyun və keçilərin hər kq diri kütləsinə 0.05-0.1 ml (klozantel 5-10 mq) dozalaşdırılaraq inyeksiya edilir.
Əks göstərişlər:
Preparat yalnız təlimatda göstərilən heyvanlarda tətbiq olunur.
İtlərdə tətbiqi ölümlə nəticələnə bilər.
Gözləmə vaxtı:
Ət üçün 21 sutka; Süd üçün 3 sutka.
Qablaşdırma forması: 100-250 ml şüşə flakon.

Digər preparatlar