Qurd Əlehinə

  • Tərkibi: Oxyclosanide- 60mq, Levamisole HCI – 3mq Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə) Nə üçündür: PİPERA VET 98% Preparat bütün növ heyvanlarda askaridozların o cümlədən atlarda oxyurasis və strongyliasis, buzov və quzularda…

  • Tərkibi: Fenbendazol. (100 qramda 22.2qr) Nə üçündür: Pana Vet 22.2 %  iri və xırda buynuzlu heyvanlarda (İBH, XBH), keçilərdə hemonxoz, nematodiroz, xabertioz, bunostomoz, ezofaqostomoz, ostertagioz, trixostrongilyoz, kuperioz, trixosefalyoz, strongiloidoz, diktiokaulyoz,…

  • Tərkibi: Niklosamid (1 bolusda 1250mq) Nə üçündür: NICLOSAMIDE VET BOLUS Preparat iribuynuzlu qaramal, qoyunlar, keçilər, itlər, pişiklər və ev quşlarında lentvari qurdlardan və bağırsaq infeksiyalarından (Taenia saginata, Taenia solium, Diphyllobothrium…

  • Tərkibi: Levomizol HCL Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurd əleyhinə) Nə üçündür: LEVOXVET Preparat iri və xırdabuynuzlu heyvanlarda, keçilərdə, donuzlarda və quşlarda mədə – bağırsaq və ağciyər hematodlarının və Trichostrongulus, Cooperia, Ostertagia,…

  • Tərkibi: Oxyclosanide- 60mq, Levamisole HCI – 3mq Farmokoloji qrupu: Antiqelmint (qurdəleyhinə) Nə üçündür: LEVOXSANİD VET Preparat iribuynuzlu heyvanlarda , camışlarda qoyun və keçilərdə mədə – bağırsaq və ağciyər nematodlarının və…

Əvvəlki Paylaşımlar