Qurd Əlehinə

  • Tərkibi: Amprolium hidroxlorid-250mq. Farmokoloji qrupu: Antikoksidial (qurdəleyhinə) Nə üçündür: Preparat iri ve xırdabuynuzlu heyvanlarda, buzovlarda, quzularda, ev quşlarında Eimeria necatrix, E.tenella ve E.acervulina tərəfindən törədilən koksidiozların müalicə və profilaktikası məqsədi…

  • Tərkibi: Toltrazuril (1000ml-də 25 qram) Farmokoloji qrupu: Antikoksdial (parazit əleyhinə) Nə üçündür: TOLTRA VET Preparat baytarlıqda inkişaf etməkdə olan quşların, hinduşkaların koksidiozlarına qarşı müalicə və profilaktika məqsədi ilə istifadə edilir.…

  • Tərkibi:  Albendazol- 200mq, Oxyclosanide- 70 mq. Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə Nə üçündür: QELMİ VET Preparat (iBH, XBH), keçilərdə hemonxoz, nematodiroz, xabertioz, bunostomoz, ezofaqostomoz, ostertagioz, trixostrongilyoz, kuperioz, trixosefalyoz, strongiloidoz, diktiokaulyoz, protostrongilyoz,…

  • Tərkibi: Diminazin aseturat- 1,05q, Vitamin B1 -1Omq, Vitamin B12-1,5mq, Vitamin B2 -0,1mq, Vitamin B6 -6mq, Vitamin PP – 1Omq ve yardımçı maddə (Antipirin)- 2,36 qr-a qədər. Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurd…

  • Tərkibi: Amproliu m hidroxlorid-(100 qramda 60 qr) Farmokoloji qrupu: Antikoksidial (qurdə leyhinə) Nə üçündür: AMPRO VET Preparat iri v e xırdabuynuzlu heyvanlarda, buzovlarda, quzularda, ev quşlarında Eimeria necatrix, E.tenella ve…

  • Tərkibi: Albendazol 1qramda- 600mq Farmokoloji qrupu: Antiparazitar ( qurd əleyhinə) Nə üçündür: ALBE VET 600 Preparat iri buynuzlu heyvanlarda (İBH), qoyun, keçi, at, qatır, donuz ve quşlarda aşağıdakı xəstəliklərdə istifadə…

  • Tərkibi: Albendazole (1 ml-də 30mq) + Oxyclosanide (1 ml-də 60mq) Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə) Nə üçündür: ALBEX VET Preparat iri və xırda buynuzlu heyvanların mədə-bağırsaq və ağciyər qurdlarının yumurtalarına, sürfə…

  • Tərkibi: Klozantel 1 ml-də 100 mq Farmokoloji qrupu: Antiparazitar ( qurd əleyhinə) Nə üçündür: CLOZAN VET Preparat iri buynuzlu heyvanlarda (iBH), qoyun və keçilərdə parazitlərə qarşı müalicə və profilaktika məqsədi…

  • Tərkibi: Albendazol 1.0 qramda 100mg. Nə üçündür: ALBE VET Preparat iribuynuzlu heyvanlarda,qoyun, keçi , at, donuz və quşlarda bu xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunur: Mədə-bağırsaq helmintləri: Bunostomum cooperia, Chabertia, Haemonchus,…

  • Tərkibi: Piperazin fosfat (1 tabletdə 500mq) Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə) Nə üçündür: PİPERA VET Preparat bütün növ heyvanlarda askaridozların o cümlədən atlarda Oxyurasis və Strongyliasis, buzov və quzularda Oesophagostomiasis, ev…

Yeni Paylaşımlar