Bufas Vet inyeksiya üçün steril məhlul

admin

Tərkibi:
Butafosfan 100mq, Vitamin B12 0.05 mq.
Farmokoloji qrupu:
Vitaminlər.
Nə üçündür:
Bufas Vet Preparat iri buynuzlu heyvanlarda, atlarda, qoyun və keçilerdə, donuzlarda, it və pişiklərdə maddələr mübadiləsində vitamin B12 və fosforun kəskin ve xroniki çatışmamazlı zamanı istifadə edilir.
Dozalanması:
Preparat qaramal və atlara: 10- 25ml,
Qoyun və keçilərə 2,5- 8ml,
Donuzlarda:2,5- 10ml,
İtlərdə: 1,0- 2,5 ml,
Pişiklərə və xəzdərili heyvanlarda: 0,5- 5ml hesabı ilə dozalaşdırılaraq venadaxili, əzələdaxili və ya dərialtına inyeksiya edilir.
Əks göstərişlər:
Məlumat verilməmişdir.
Gözləmə vaxtı: Ət üçün – 28 sutka.
Qablaşdırma forması: 50, 100 və 250 ml şüşə flakon.

Digər preparatlar