Preparatlar

  • Tərkibi: Sulfadimidin Natrium Farmokoloji qrupu: Antibiotik Nə üçündür: SULFA VET Preparat quşlarda Escherichia coli tərəfindən törədilən xəstəliklərin müalicə və profilaktikası məqsədi ilə tətbiq edilir. Dozalanması: Müalicə məqsədi ilə quşlarda 0.3…

  • Tərkibi: Vitamin A- 5,0 q, Vitamin D3- 100 mq, Vitamin E- 5,0 q Farmokoloji qrupu: Vitaminlər Nə üçündür: SUPER VET preparatı heyvanlarda vitamin (A, D3 və E) çatışmazlığında, körpə heyvanlarda…

  • Tərkibi: Florfenicol (1000 ml-də -100q) Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: FENUCOL VET preparatı quşlarda Pasteurella və Escherichia coli tərəfindən törədilən xəstəliklərin müalicə və profilaktikası məqsədi ilə tətbiq edilir. Dozalanması: Müalicə…

  • Tərkibi: Tylosin tartrate- 50 mq, Spectinomycin HCI- 30 mq Farmok oloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: SPEKTILO VET Preparatı iri buynuzlu heyvanlarda (İBH), qoyun, keçi, donuz, it, pişik və toyuqlarda tylozin…

  • Tərkibi: Enrofloxacin 1ml-də 50 mq Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: ENROXİN VET 5% preparatı buzov, qoyun, keçi ve quşlarda enrofloksasinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədə-bağırsaq, tənəffüs yollarının və sidik-tənəsül…

  • Tərkibi: Penisillin Natrium Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: PENİCİL VET Preparat kənd təsərrüfatı heyvanlarında, xəzdərili heyvanlarda və itlərdə pasterelyozun, bronxopnevmoniyanın, sidik tənəsssül sistemi xəstəliklərinin, mastitlərin, nekrobakteriozun, streptokok septisemiyastntn, stafilokokkozun, aktinomikozun,…

  • Tərkibi: Oksitetrasiklin HCL Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: OKSİ VET Preparat iri və xırdabuynuzlu heyvanlarda, keçilərdə, donuzlarda, quşlarda oksitetrasiklinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədə – bağırsaq və tənəffüs yolları…

  • Tərkibi: Tilozin tartarat (100 qramda 50.0 qr). Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: FARMAZIN VET 50% Preparat yumurtalıq və ətlik istiqamətində yetişdirilən quşların tilozinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən xəstəliklərə qarşı…

  • Tərkibi: Benzilpenisillin benzatin- 200000 TV, benzilpenisillin natrium duzu – 200000 TV, benzilpenisillin procaine – 200000 TV Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: BİCİLLİN 3 Preparat iri buynuzlu heyvanlarda (iBH), atlarda ,…