Antibiotiklər

  • Tərkibi: Benzilpenisillin benzatin- 200000 TV, benzilpenisillin natrium duzu – 200000 TV, benzilpenisillin procaine – 200000 TV Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: BİCİLLİN 3 Preparat iri buynuzlu heyvanlarda (iBH), atlarda ,…

  • Tərkibi: Niklosamid (100qr-da 25q niklosamid) Farmokoloji qrupu: Antihelmint (qurdəleyhinə). Nə üçündür: FENASAL VET Preparat iri buynuzlu heyvanlarda (İBH), qoyun, keçi, it, pişik və ev quşlarında sestodlar tərəfindən törədilən invaziyaların, o…

  • Tərkibi: Tilozin Tartrat Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: FARMAZİN Preparat iribuyznulu heyvanlarda, donuz, it və pişiklərdə tilozinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədd bağırsaq və tənəffüs yollarının, sidik tənəsül orqanlarının…

  • Tərkibi: Buparvakon (1 ml-də 50 mq) Farmokoloji qrupu: Antiprotozoal (parazitlər əleyhinə). Nə üçündür: BUPAKON VET Preparat qaramalın Theileria annulata, T.parva, T. Bovis, T’mutans ve T.sergentia tərəfindən törədilən teyleriozların bütün formalarının…

  • Tərkibi: Tilozin Tartrat Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: FARMAZIN Preparat iribuyznulu heyvanlarda, donuz, it və pişiklərdə tilozinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədd-bağırsaq və tənəffüs yollarının, sidik tənəsül orqanlarının infeksiyalarının…

  • Tərkibi: Oksitetrasiklin 1 tabletdə-250mg. Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: OXYTETRASİKLİN Preparat Salmonella və E.coli tərəfindən törədilən dizenteriyadan, Pasteurella multocida tərəfindən törədilən donuz pnevmoniyası, pasterellyoz, inəklərdə hemoragik septisemiya, bundan başqa mikoplazma pnevmoniyası,…

  • Tərkibi: Amoxisillin (100 qr-da 20 qr) Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: AMOXİ VET Preparatı donuz və quşlarda Amoksisilinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən mədə-bağırsaq, yuxarı tənəffüs yollarının və sidik-tənəsül orqanlarının…

  • Tərkibi: Oksitetrasiklin Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər. Nə üçündür: Preparat donuzlarda, quşlarda oksitetrasiklinə həssas olan mikroorqanizmlər (Esherichia coli, Salmonella, Pasteurella, Mycoplasma) tərəfindən mədə-bağırsaq, tənəffüs yollarının və sidik-tənəsül orqanlarının infeksiyalarının müalicəsi məqsədi ilə…

  • Tərkibi: Amoxicillin 15% (1ml-də 150 mq) Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: AMOXİ VET Preparat heyvanlarda Amoksisillinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən xəstəliklərin müalicəsi və ikincili infeksiyalara qarşı tətbiq edilir. Dozalanması:…

  • Tərkibi: Penisillin 200mq + Streptomisin 250mq Farmokoloji qrupu: Antibiotiklər Nə üçündür: STREP VET Preparatı qrammüsbət və qrammənfi bakteriyalara qarşı təsirlidir, o heyvanlarda penisillin və streptomisinə həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən…